Predsedníctvo

Mária Andričiková

predsedníčka – realizátor podujatí

Katarína Andričiková

podpredsedníčka – administratívny pracovník

Jana Lechmanová

ekonómka