MI Hopsasa, Deň matiek – dám ti všetko čo mám,22.5.2015, Špeciálna základná škola internátna Michalovce ma

foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 28 foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 19 foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 14 foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 12 foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 10 foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 7 foto Deň matiek - dám ti všetko čo mám 5