MI Vševed, Mliečný deň, Špeciálna Základná Škola Internátna Michalovce, 24.10.2014 malé

Mliečný deň 26 Mliečný deň 22 Mliečný deň 21 Mliečný deň 15 Mliečný deň 13 Mliečný deň 11