OKC IMA Aktiv -vysadenie stromčekov, ZK Bolek, 6.10. 2014-18.10.2014, Obec Bežovce, malé

Stromčeky Laďo (16) Stromčeky Laďo (13) Stromčeky Laďo (3) Sadenie stromčekov (8) Sadenie stromčekov (3) Sadenie stromčekov (1)