2015

  • Projekt: Sporáky v Kultúrnom Dome Bežovce
  • 23.6. 2015
  • Kultúrny Dom Bežovce

Ideou tohto projektu bolo odstrániť problémy týkajúce sa zabezpečenia stravy pri realizácii rôznych podujatí ako sú plesy, voľnočasové aktivity zamerané na učenie miestnej mládeže umeniu variť, svadby, smútočné rozlúčky, rôzne ďalšie podujatia, ako aj varenie stravy pre seniorov žijúcich v našej obci. Boli zakúpene spotrebiče: 6 horákový sporák – teplovzdušná rúra a 55 litrová elektrická smažiaca panvica.

Tieto spotrebiče boli zatiaľ využité pri realizácii podujatí : Veselé zastávky, Pečieme tradičnú taliansku pizzu, a taktiež pečenie zákuskov na podujatie miestnych mladých hasičov.

 

  • Projekt: Hudobné nástroje
  • 23.6. 2015
  • Kultúrny Dom Bežovce

   Ideou tohto projektu bolo zakúpiť hudobné nástroje na založenie hudobnej skupiny, aby sme mohli podporiť a rozvíjať hudobný talent rómskych členov našej organizácie. Členovia založenej hudobnej skupiny cvičia pod odborným vedením profesionálneho hudobníka. Keď sa  členovia založenej hudobnej skupiny naučia hrať na zakúpenej aparatúre, chceli by sme, aby si prostredníctvom hrania na rôznych podujatia dokázali zarobiť finančné prostriedky na živobytie.     

Tieto hudobné nástroje sú však dostupné všetkým mladým talentovaným ľuďom, ktorí prejavia záujem o túto záujmovú činnosť