MI Vševed, Besada s mestským policajtom, Špeciálna Základná Škola Internátna Michalovce, 6. 10. 2014 malé

Beseda s mestským policajtom 6 Beseda s mestským policajtom 5 Beseda s mestským policajtom 2 Beseda s mestským policajtom 1 Beseda s mestským policajtom