Kontakt na SIM

Slovenský Inštitút Mládeže
administrátor projektov Európskej Únie pre mobilitu mládeže
www.iuventa.sk

Program Európskej Únie na podporu mobility mládeže na kalendárne roky 2014 – 2020
Erasmus+
www.erasmusplus.sk