2014

  • Projekt: Pomoc slabším –  kompenzačné pomôcky
  • 28.5.2014
  • Penzión Biely Dom

Ideou realizácie tohto projektu bola reakcia na akútny problém, s ktorým sa na našu organizáciu obracali rôzne subjekty pracujúce so zdravotne nezvýhodnenými klientmi, ako aj samotný jednotlivci, ktorí mali problém pri získaní konkrétnej kompenzačnej pomôcky pre skvalitnenie svojho života. Prijali sme ponuku Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na dovoz potrebných kompenzačných pomôcok zo zahraničia na Slovensko. Po tretí krát boli na Slovensko dovezené dva kontajnery kompenzačných pomôcok pre konkrétnych prijímateľov.

 

 

  • Projekt: Elektronické polohovacie postele
  • 31.10.2014
  • Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Cieľom projektu bolo pomocou zabezpečenia elektronických polohovacích postelí uľahčiť personálu Zariadenia pre seniorov a Zariadeniu opatrovateľskej služby manipuláciu s klientmi, ktorí trpia čiastočnou alebo úplnou stratou mobility. Realizáciou tohto projektu sme zároveň zvýšili kvalitu života seniorov žijúcich v tomto zariadení. V rámci realizácie  tohto  projektu boli odovzdané aj plienky pre klientov zariadenia.

 

  • Projekt: Sporáky pre 5 rómskych rodín
  • 2. 12. 2014
  • Rómska osada Bežovce

Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre 5 rómskych rodín z miestnej osady v Bežovciach nové sporáky. Nakoľko ich pôvodné sporáky, ktoré využívali na prípravu jedál, boli tak staré, že pre ich užívateľov mohli byť v ktorejkoľvek chvíli životu nebezpečné ( obhorené vrchné platne na sporákoch – cez platňu bolo vidieť až do vnútra sporáka), dvierka prichytené kusom drôtu a podobne). Nové sporáky umožňujú bezpečnú manipuláciu s nimi, ako aj spestrenie jedálneho lístka pre účastníkov projektu ako aj celú miestnu komunitu Rómov.