Spolupráca subjekty

Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny Michalovce
www.upsvr.sk/mi.

Detašované pracovisko Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny Sobrance
Základná Škola s Materskou Školou Bežovce
www.zsbezovce.edupage.org

Materská Škola Bežovce
www.zoznamskol.eu

Špeciálna Základná Škola Internátna Michalovce
www.zoznam.sk

Reedukačné centrum Bačkov
www.rcbackov.estranky.sk

Obec Bačkov
www.obecbackov.sk

DSS, CSS, DSSaZPS Východné Slovensko

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
www.nr-sobrance.sk

Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce
www.nskmi.sk

GERIA s.r.o. LDCH
www.geria.sk