Náramok pre kamaráta, ZK MI Kreatív, 14.11.2014,Špeciálna Základná Škola Internátna, malé

Náramok pre kamaráta (4) Náramok pre kamaráta (3) Náramok pre kamaráta (2) Náramok pre kamaráta (1)