Úcta k starším, ZK Lolek, 28.10.2014, Materská škola a Kultúrny dom, malé

Úcta k starším (3) Úcta k starším (2) Úcta k starším (1)