MI Vševed, Michalovce – moje mesto, Špeciálna Základná Škola Internátna, 26. 3. 2014 malé

Michalovce - moje mesto (43) Michalovce - moje mesto (38) Michalovce - moje mesto (35) Michalovce - moje mesto (32) Michalovce - moje mesto (27) Michalovce - moje mesto (25) Michalovce - moje mesto (9) Michalovce - moje mesto (3) Michalovce - moje mesto (1)