MI Vševed, Na kolesách do školy, Špeciálna Základná Škola Internátna Michalovce, 19. 6. 2014 malé

Na kolesách do školy 64 Na kolesách do školy 69 (2) Na kolesách do školy 105 Na kolesách do školy 136 Na kolesách do školy 30 Na kolesách do školy 26