Kúzlo Vianoc, ZK MI Kreatív, 3.12.2014, Špeciálna Základná Škola Internátna, malé

Kúzlo Vianoc (8) Kúzlo Vianoc (7) Kúzlo Vianoc (6) Kúzlo Vianoc (4) Kúzlo Vianoc (3) Kúzlo Vianoc (2)