MI Kreatív, PREDNES POÉZIE A PRÓZY, ŠZŠI Michalovce 26. 3. 2014, malé

PREDNES POÉZIE A PRÓZY (41) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (38) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (28) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (22) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (21) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (19) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (11) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (9) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (7) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (5) PREDNES POÉZIE A PRÓZY (4)