Humanitárna pomoc

  • Humanitárna pomoc
  1. 10. 2015 – 22. 10. 2015
  • Bežovce 216
  • ZK IMA Bolek

V súčasnosti sa v celej Európskej únii skloňuje slovíčko imigranti. Každodenne nám médiá prinášajú správy o počtoch migrantov prechádzajúcich cez územia jednotlivých štátov, aby docestovali do krajín, ktoré si vybrali za svoj nový domov. Vidíme obrázky uzimených, vyhladovaných, často chorých ľudí rôznej vekovej kategórie.

Či chceme alebo nie, aj nás sa táto problematika týka, veď sme členským štátom Európskej únie a ako taký máme povinnosť spolupracovať pri riešení tohoto problému. Avšak prostredníctvom médií sa k nám dostávajú rôzne správy, už či priamo alebo nie súvisiace s daným aktuálnym stavom problému. Tieto majú za následok rozdielne názory ľudí žijúcich na Slovensku a my máme pocit, akoby sa rozdelila naša spoločnosť na akési ,,dva tábory“. Jedna skupina ľudí je za pomoc a tá druhá proti. Kdesi v uprostred týchto dvoch skupín stojí mladý človek, ktorý si vďaka tomuto rozdeleniu spoločnosti nevie povedať či ,,tá migrácia je len dobrá alebo len úplne zlá“.

Preto sme sa rozhodli v našej organizácii vytvoriť priestor na diskusiu o tom, čo je to imigrácia a ako vplýva na spoločnosť. Aké sú možnosti pomoci konkrétnym ľuďom pri riešení ich problémov iným spôsobom ako prostredníctvom štátnych prostriedkov. V rámci týchto diskusií mali mladí ľudia možnosť vyjadriť svoj názor, dostať odpoveď na svoje nezodpovedané otázky.

Na základe tejto aktivity sme následne oslovili zahraničného donora našej organizácie s prosbou o spoluprácu pri konkrétnej pomoci. Neskôr VŠZaSP Sv. Alžbety a prostredníctvom nej pána profesora Vladimíra Krčméryho, ktorý nám povedal, akú konkrétnu pomoc potrebujú.

Vďaka tejto komunikácii a ochote zahraničného donora – Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní sa nám podarilo zabezpečiť humanitárnu pomoc vo forme antibiotík pre migrujúce deti a ženy.

Sme veľmi radi, že prostredníctvom tejto aktivity sme mali možnosť pomôcť nielen mladým ľuďom pri vytváraní si vlastného názoru na túto problematiku, ale aj konkrétnym ľuďom v núdzi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *